Hypnose

De praktijk is opgeheven!

Het woord Hypnose is afkomstig van het Griekse woord Hypnos, dat slaap betekent.

Hypnose is niet, zoals wel gedacht wordt, een staat van bewusteloosheid of een echte slaap.
Maar eerder een vorm van verhoogd bewustzijn, waarin het makkelijker wordt om intens te concentreren op één ding.

Het bewustzijn is wel te vergelijken met een lichtbundel uit een zaklantaarn. Een zwak licht over een groot gebied of een fel licht op een klein gebied.
Door concentratie krijgen we een kleine spot die heel erg fel kan zijn.

Veel mensen kunnen zich slecht concentreren.
Al bij een lichte vorm van hypnose kan dat wel, omdat het een geleid proces is, dat min of meer automatisch verloopt.
Op een bepaald (concentratie)gebied kan dan heel nauwkeurig waargenomen worden.
Dat is dan ook de verklaring dat men zich weer dingen kan herinneren die eigenlijk "vergeten" waren en die op normale wijze niet herinnerd konden worden.

In het onderbewustzijn liggen alle ervaringen opgeslagen (inclusief geur, smaak, geluiden etc.) en deze kunnen worden opgeroepen als dat gewenst zou zijn.
Door de hypnose staat het onderbewustzijn open en is toegankelijker dan in normale staat. Daardoor zullen suggesties, gegeven in hypnose, makkelijk worden opgenomen en beter worden opgevolgd.
Op die manier kunnen o.a. traumatische ervaringen en angsten prima worden behandeld en van hun negatieve krachten worden ontdaan.

Het onderbewustzijn weet ook alles over onze lichamelijke- en geestelijke gezondheid. Evenwicht tussen beiden is heel belangrijk om lichaam en geest gezond te houden. Hypnose en zelfhypnose kunnen helpen om dit makkelijker te bereiken.

Prestatie verbetering is ook een gebied waar hypnose een grote rol kan spelen. Of het nu gaat om sportieve prestatie, leerprestaties, seksuele prestaties of anderszins, het onderbewustzijn kan met behulp van een betere concentratie of hypnose grenzen verleggen.

Het zelfbeeld is ook met hypnose te verbeteren. Zelfvetrouwen is het belangrijkste gegeven voor een prettig en gezond leven.

Ook komt hypnose voor kinderen steeds meer in de schijnwerper. Veel voorkomende kwaaltjes, zoals bijv. onduidelijke buikpijn, kunnen door hypnose met succes worden behandeld. Maar ook meer gecompliceerde zaken zijn veelal goed te behandelen.

Meer antwoorden op uw mogelijke vragen vindt u o.a. hier.

Tot Slot

Voor alle lichamelijke problemen is het altijd gewenst de reguliere gezondheidszorg als eerste te raadplegen.

Kortom:
Hypnose is geen tovermiddel, maar heel zeker een perfect hulpmiddel bij het bereiken van gestelde doelen. En soms is alleen een grote ontspanning en concentratie al voldoende om resultaten te bereiken.