Hypnose en Kinderen

Veel kinderen lijden dagelijks onder diverse, vaak onverklaarbare, kwalen of kwaaltjes.
Deze worden in de meeste gevallen bestreden met medicijnen. Dat dit in principe niet wenselijk is, wanneer er ook andere mogelijkheden ter beschikking staan, behoeft nauwelijks betoog.

Hypnose kan ingezet worden als gezonder alternatief. Bijvoorbeeld bij onverklaarbare buikpijn, bij bedplassen, of als voorbereiding op een ziekenhuisopname of operatie.

Serieuze medische toepassingen van hypnose dringen maar mondjesmaat door in de patiëntenzorg. En dat terwijl steeds meer wetenschappelijk onderzoek aantoont dat hypnose op een snelle en goedkope manier kan bijdragen aan de behandeling van klachten waar geen goede therapieën of geneesmiddelen voor bestaan.

Er zijn veel kinderen met 'onbegrepen buikklachten'; kinderen die onmiskenbaar pijn lijden, maar bij wie na uitvoerig onderzoek geen fysieke oorzaak te vinden is voor de klachten.
Omdat de pijn maar blijft voortduren en deze kinderen soms maanden niet naar school kunnen, vragen ouders om nog meer onderzoek, terwijl kinderartsen uit ervaring weten dat daarvan meestal geen heil te verwachten is.

Hypnose biedt hier in de meeste gevallen de oplossing. Van de 10 kinderen met chronische buikklachten is hypnose voor 7 á 8 van hen de oplossing.Maar dat geldt natuurlijk ook voor veel andere problemen.

Kinderen reageren over het algemeen goed op hypnose. Ze zijn van nature gewend om heen en weer te schakelen tussen realiteit en verbeelding. Vooral kinderen tussen de zes en veertien jaar zijn makkelijk te hypnotiseren.

Door zelf pijn, onrust en klachten te beïnvloeden, door ze zelfhypnose te leren, krijgen kinderen meer zelfvertrouwen, worden ze zelfstandiger en krijgen ze meer gevoel van zelfbeheersing. Het kan ook helpen als de ouders zich in hypnose verdiepen.