Veel gestelde vragen   

 

Het raadsel van hypnose
Hypnose is één van de meest intrigerende verschijnselen in ons mentale functioneren. Het zit vol met schijn tegenstellingen: het is absoluut geen slaap en is ook niet echt een wakende staat. Het heeft alles te maken met aandacht en concentratie en het wordt het meest gekenmerkt door een gevoel van “los laten” en ontspannen. Het meest gemakkelijk wordt het bereikt door een ervaren persoon, met behulp van specifieke verbale technieken. Maar toch is het resultaat uitsluitend door de gehypnotiseerd persoon zelf mogelijk gemaakt. Door diens eigen vermogen zich te concentreren en te ontspannen. Hypnose is uitgebreid onderzocht op een wetenschappelijk verantwoorde manier over een periode van zestig jaar - en nog bestaat er geen algemeen aanvaarde definitie van het verschijnsel. Hoewel onderzoekers en beoefenaars het wel eens zijn over wat er gewoonlijk gebeurt wanneer een persoon een hypnotische staat ervaart en hoe een hypnotische staat kan worden gebruikt om mensen te helpen met allerlei problemen.

Wat er echt gebeurt onder hypnose
Hypnose betreft, meer dan iets anders, veranderingen in iemands aandacht en concentratie. De focus van de aandacht wordt verkleind en de dingen die zijn aandacht hebben worden meer intens ervaren dan in een gewone wakende staat. Hypnose is daarom te vergelijken met, het op zoek gaan met een zaklamp in een kamer zonder verlichting en ramen. Waar u de lichtbundel op richt heeft uw volledige concentratie en uw volledige aandacht onder hypnose. Zo beleeft u, wat u ervaart, waar u aan denkt, wat u zich voorstelt of herinnert, meer levendig en duidelijk dan u normaal gesproken kunt. Op hetzelfde moment, kunnen dingen die buiten de smalle lichtstraal van de zaklamp vallen, dus buiten uw aandacht, op een bepaald moment zelfs worden vergeten. Door deze reden kunnen mensen soms tijdelijk worden gedesoriënteerd onder hypnose: hun besef van waar ze zijn, de realiteit van hun levenssituatie en zelfs af en toe wie ze precies zijn, wordt vertroebeld.

Een ander kenmerk van een hypnotische staat is een positief gevoel van "involuntariness", onvrijwilligheid. Mensen zeggen vaak dat onder hypnose ze het gevoel hebben als passieve waarnemers te kijken naar wat plaatsvindt. Bijvoorbeeld, als u wordt gevraagd onder hypnose om uw hand te laten stijgen, kan je hand stijgen als een robotarm, zonder enige bewuste actie of zelfs besluit van uw kant. Dit automatisme is door sommigen beschouwd als het waarmerk van een echte hypnotische ervaring. Dit is echter niet echt een “hulpelose” onvrijwilligheid. De ervaring leert dat als het echt nodig is of je het echt wilt, je een directe suggestie van de hypnotiseur kan weerstaan. U kunt zelfs uzelf uit de hypnotische staat wakker maken als u dat echt wilt.

Mensen ervaren meestal zowel geestelijke rust en lichamelijke ontspanning onder hypnose (ontspanning is niet een noodzakelijke voorwaarde voor hypnose, echter; men kan zowel geestelijk als fysiek gespannen zijn en toch in een staat van diepe hypnose). Verschillende veranderingen in beleving zijn ook gebruikelijk onder hypnose. Sommige mensen voelen een zwaarte over hun lichaam komen, anderen voelen zich zeer licht, verdoofd of zelfs onstoffelijke. Een gevoel van drijven, zinken, draaierig worden en tintelende sensatie wordt vaak gerapporteerd.

Andere mogelijkheden die behoren bij de hypnotische staat, zijn mogelijkheden die hypnose een opmerkelijke instrument voor geestelijke en lichamelijke genezing maken en de verschillende gespecialiseerde hypnotische technieken mogelijk maken. Hypnotische Analgesie, het blokkeren van pijn met de hulp van hypnose, is bijvoorbeeld afhankelijk van het vermogen van de geest om de waarnemingen in het lichaam te wijzigen, in reactie op suggestie onder hypnose. Leeftijd regressie, waar de persoon´s geest ervaringen in levendige details uit het verleden, herschept alsof de gebeurtenissen worden herbeleefd, is afhankelijk van de sterk vereenvoudigde toegang tot externe geheugen. Automatische schrijven, waar de subject´s arm tijdelijk is ontkoppeld van het bewustzijn en als reactie op een vraag over onbewuste herinnering kan schrijven, hangt af van de geest passieve automatisme en projectieve technieken. Zo ook het kijken en iets onthullen over uw probleem op een ingebeelde TV-scherm. Dit maakt gebruik van de verbeterde creativiteit en het creatieve vermogen mogelijk onder hypnose. Tot slot, posthypnotische suggesties, die instructies die zijn gegeven aan mensen onder hypnose die gevolgen voor hen hebben nadat ze wakker worden, zijn afhankelijk van de verhoogde automatische ontvankelijkheid voor suggesties in de hypnotische staat.

Hypnose als hulpmiddel
Hypnose heeft talloze toepassingen in psychotherapie, psychiatrie en diverse medische specialismen. Het gebruik van hypnotische technieken door de helpende beroepen is gestaag toegenomen in de afgelopen jaren, omdat hypnose een brede acceptatie geniet als een veilig, betrouwbaar, doelmatig en comfortabel alternatief of aanvulling op andere, meer traditionele methodes. In het moderne klimaat van torenhoge kosten voor gezondheidszorg blijkt hypnose ook onschatbare waarde als hulpmiddel bij versneld herstel van fysieke en mentale problemen.

Klinische hypnose is echter geenszins een nieuwe helende tool. Het eerste gebruik van hypnose door gezondheid professionals heeft al meer dan tweehonderd jaar geleden plaatsgevonden. In het begin werd klinische hypnose vooral gebruikt om hysterische verschijnselen te behandelen en was ook zeer nuttig voor de inductie van verdoving in de chirurgie, in de dagen vóór het bestaan van verdovingsmiddellen. Bijvoorbeeld, James Esdaile, een Schotse arts die werkte in India in het begin van de 19e eeuw verrichtte meer dan drie honderd en veertig grote operaties, amputaties en verwijdering van grote tumoren, met alleen hypnose als verdoving. Rond het begin van de 20e eeuw gebruikte Sigmund Freud hypnose op grote schaal in de eerste jaren van zijn psychiatrische praktijk, maar heeft het weer verlaten het ten gunste van de psychoanalyse, een langzamere maar meer nauwgezette methode van geestelijke genezing. In de eerste helft van de 20e eeuw werd hypnose vaak gezien als een exotische of frivole methode in geneeskunde en psychologie, maar langzaam maar zeker kreeg het respect als een krachtig klinische instrument. Het verdiende ten slotte formele erkenning als een waardevol instrument in de gezondheidszorg, In 1958 heeft de Raad op de geestelijke gezondheid van de American Medical Association aanbevolen dat instructie in hypnose zou worden opgenomen in de medische schoolcurricula. Hypnose werd enkele jaren later vergelijkbaar omarmd door de American Psychological Association. Duizenden psychologen, tandartsen en artsen in verschillende specialiteiten hebben nu een grondige opleiding in hypnotische methoden binnen hun specialiteit gebieden genoten. Professionele organisaties in klinische hypnose bieden uitgebreide training en bijscholing in hypnose en voorzien hun leden van specifieke ethische richtsnoeren voor het professionele gebruik van hypnose.

Wat hypnose kan doen voor u?
Er zijn vele goede redenen om de diensten van medische professionals of psychotherapeuten die bedreven zijn in het gebruik van hypnose te proberen . In de psychotherapie worden hypnotische technieken effectief gebruikt om het resultaat van therapie te bespoedigen. Hypnose wordt succesvol gebruikt om patiënten gereedschappen te geven om inzicht te krijgen in zichzelf en/of hun problemen, het veranderen van ongewenste gewoonten, het ontdekken van onderdrukte of vergeten herinneringen, verminderen angst en vrees en ontwikkelen van een nieuwe en meer gewenste vooruitzichten. In de geneeskunde en gezondheidspsychologie, wordt hypnose succesvol gebruikt om behandelen. Bijvoorbeeld bij prikkelbare darmsyndroom, verminderen pijn en ongemak die zijn gekoppeld aan medische procedures zoals bevalling, behandeling van brandwonden, en chirurgie waar anesthesie effectief kan niet worden gebruikt. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van chronische pijn en bij psychosomatisch problemen en diverse ongezonde gewoonten die bijdragen aan ziekten. In de tandheelkunde is hypnotische verdoving een effectief naaldloos alternatief voor de normale verdovend drugs, vermindert bloeden en ongemak in de mondchirurgie.

Wat kan ik verwachten?
Vaak voelen mensen voelen zich enigszins bezorgd en hebben veel vragen wanneer zij de mogelijkheid van hypnose overwegen voor aanpakken van hun problemen. Hieronder vindt u antwoorden op enkele van de meest voorkomende vragen en zorgen die mensen soms hebben m.b.t. hypnose:

Zijn goedgelovige of “simpele” mensen het makkelijkst hypnotiseerbaar?
Helemaal niet. In feite, hebben onderzoekers ontdekt dat meer intelligente mensen iets meer hypnotiseerbaar zijn. Het lijkt erop dat openheid voor nieuwe ervaringen, in plaats van goedgelovigheid , meer verband houdt met hypnotisch vermogen.

Zijn vrouwen meer hypnotiseerbaar dan mannen?
Onderzoek heeft onomstotelijk aangetoond dat, gemiddeld, er geen verschil is tussen mannen en vrouwen in hun gevoeligheid voor hypnose.

Hoe voelt het om te worden gehypnotiseerd?
Er is niet echt iets als een specifieke “gehypnotiseerd gevoel”. Zoals al eerder beschreven, zijn een aantal verschillende ervaringen vaak geassocieerd met een hypnotische staat. Het meest unieke voorbeeld, die waarvan mensen het meest de neiging hebben die te onthouden en ze het meest verbaasd, is misschien wel het subjectieve gevoel van "involuntariness" - van dingen gebeuren zonder dat u (schijnbaar) iets heeft gedaan om het te laten gebeuren. Denk hier bijvoorbeeld aan het stuk dat je hebt gereden zonder dat je dit “bewust” hebt gedaan.

Zal ik het bewustzijn verliezen?
Zoals al eerder gezegd, is hypnose geen slaap. Normaal gesproken bent u zich bewust van alles wat er gebeurd wanneer u in hypnose bent. Soms echter, kan het gebeuren dat u zich zo goed en diep kunt ontspannen dat u zich na de hypnose in eerste instantie weinig herinnert ,- of zelfs in slaap valt!

Zal ik mijn diepste geheimen onthullen?
In sommige psychotherapeutische toepassingen van de hypnose, is het belangrijk om te ontdekken welke mentale problemen betrekking hebben op het probleem dat wordt behandeld, problemen die u hebt genegeerd of geheim houd voor anderen en misschien zelfs voor uzelf hebt weggestopt. Bij vele toepassingen van klinische hypnose worden echter geen mentale problemen blootgelegd (zoals in tandheelkundige en medische hypnose - bij de behandeling van PDS is meestal ook geen mentaal probleem aan de orde). Als u erg ongerust bent over de mogelijkheid van het oprakelen van uw diepste geheimen, moet dit bespreken met uw hypnotiseur, in het begin van uw samenwerking met hem. Het blootleggen van uw onbewuste geheimen zijn wellicht helemaal niet nodig uw probleem aan te pakken. Hypnose kan worden gebruikt op veel verschillende manieren.

Kan het dat ik iets gênants of doms ga doen?
Een klinische hypnotiseur zal u niet laten kakelen als een kip of andere dingen voor vermaak op uw kosten. U zal echter soms anders handelen onder hypnose, dan in normale wakende toestand. U kan zich meer emotioneel voelen of meer kinderlijk. Als het proces bestaat uit blootleggen van ervaringen uit het verleden, kunnen deze ook pijnlijk of ongemakkelijk voelen. Uw therapeut is vertrouwd met dergelijke dingen, dus er is geen reden voor schaamte. En in het algemeen zullen de voordelen van de hypnotische interventie ruimschoots opwegen tegen (misschien) een moment van lichte ongemak van uw kant bij mogelijk wat afwijkend en goed gedrag dat kan optreden tijdens de hypnotische staat

Wat als ik niet de controle over mezelf wil verliezen?
Hypnose gaat gepaard met een zekere mate van loslaten van jezelf en openstelling voor een nieuwe ervaring. Echter, je verliest niet echt controle over jezelf wanneer u reageert op wat de hypnotiseur suggereert. U maakt bij elke stap de beslissing om mee te gaan met zijn of haar begeleiding. U kunt profiteren van hypnose, zolang je bereid bent mee te gaan met de instructies van hypnotiseur. Het is wellicht handig om aan de hypnotiseur te denken als uw persoonlijke coach - een persoon die u zal helpen om baas te worden over nieuwe manieren om uw eigen geest te gebruiken.

Wat als ik niet meer wakker word?
Geen zorgen! Alleen in films en slechte romans komen mensen vast te zitten in een hypnotische staat. In de echte wereld gebeurt het slechts zelden dat mensen niet onmiddellijk terug gebracht kunnen worden naar de gewone wakende toestand, aan het eind van een hypnosesessie. In zo’n geval kan het een beetje langer duren om uit hypnose te komen, of ze glijden in een gewone slaap en worden na een dutje vervolgens weer wakker. In beide gevallen is er geen reden tot bezorgdheid.

Kan men mij dingen laten doen die ik niet wil?
In tegenstelling tot een populair geloof, zijn mensen onder hypnose niet gevangen, willoos of betoverd. Zij kunnen weerstaan aan directe instructies die haaks staan op hun wensen of morele normen. Om deze reden is het niet zo eenvoudig als men denken zou, om mensen met hypnose te laten handelen tegen hun wil. Helaas is echter voldoende gebleken, zowel in experimenten als in gevestigde zeldzame gevallen van wangedrag, dat hypnose opzettelijk kan worden misbruikt door een geschoolde hypnotiseur door het gebruik van geavanceerde misleiding. Dit is de belangrijkste reden om op zoek te gaan naar een gerenommeerde professionele hypnotiseur, bij wie je je comfortabel voelt. Als u zich ongemakkelijk begint te voelen bij de persoon die u hebt geselecteerd, praat er dan over. En als u denkt dat u dat niet kunt, vergeet dan niet dat u de klant bent en u altijd vrij bent om te vertrekken zonder zich bezwaard te voelen.

Wat als ik niet gehypnotiseerd kan worden?
Die kans is er niet. Maar de mate waarin mensen ontvankelijk zijn voor hypnose varieert van individu tot individu. De grote meerderheid van de mensen, misschien drie van elke vier personen, kunnen in voldoende mate gehypnotiseerd worden om te genieten van de voordelen die hypnose kan bieden.

Kan hypnose gevaarlijk zijn voor mijn geestelijke gezondheid?
De staat van hypnose is over het algemeen zeer veilig en vrij van complicaties - niet meer verontrustend dan uw gewone slaap. Echter, in zeldzame gevallen, kan het anders zijn. Bij mensen die lijden aan psychische problemen, in dergelijke mate dat ze worstelen met hun greep op de werkelijkheid, kunnen problemen erger worden, als gevolg van de verwarring die een onderdeel is van de hypnotische ervaring. Drugsgebruikers en mensen met een psychose kunnen daarom niet worden gehypnotiseerd, zij kunnen zich niet concentreren. Hypnose betekent ook, verbeterd contact met onbewuste materiaal. Personen die iets zeer ongemakkelijks of traumatisch uit hun bewustzijn hebben verdrongen, kunnen daarom af en toe een opgewonden gevoel hebben na de hypnose, als gevolg van het te dichtbij komen van hun geheime problemen tijdens de hypnose. Dit is een belangrijke reden om te kiezen voor een goed opgeleide en bevoegde hypnotiseur, die kundig en zorgvuldig omgaat met dergelijke effecten. Voor de meeste mensen echter, is de ervaring van hypnose aangenaam ontspannen en verfrissend. De enige effecten die waarschijnlijk zult ervaren zijn mogelijk slaperigheid en desoriëntatie voor de eerste paar minuten na de hypnosesessie en misschien stijve nek of (zelden) een kleine hoofdpijn. Al deze bijwerkingen zijn voorbijgaand en onschadelijk.

Kunnen mensen zichzelf hypnotiseren?
Ja, dat kunnen ze. Het invoeren van hypnose is gewoon een mentale vaardigheid en hypnotherapeuten geloven vaak dat regelmatige hypnose niets meer dan begeleidde zelfhypnose is. Het is gewoon gemakkelijker geleerd onder begeleiding van een bekwame hypnotiseur. Echter, zodra u het beheerst, kunt u het ten alle tijden zelfstandig gebruiken. Dit is bij vele toepassingen het doel van klinische hypnose, zoals bijvoorbeeld voor pijnbestrijding, waar de voordelen van hypnose op elk gewenst moment beschikbaar zouden moeten zijn. Hoe doe ik zelfhypnose?