Hypnose en Kanker

Laat ik beginnen met te zeggen dat hypnose geen wondermiddel is en ik geen wonderen kan verrichten.
Maar naast het reguliere medische traject, is hypnose zeker een middel tot verlichting van de pijn.
Ik wil niemand ijdele hoop geven, maar dat de menselijke geest tot veel in staat is, lijkt in onderstaand overgenomen verslag te worden weergegeven.

Bron: Prana 115 (oktober / november 1999)

De 62 jarige vrouw kwam gespannen op mij over.
Ze viel meteen met de deur in huis: 'Ik heb kanker en nog ongeveer een maand of zes te leven'.
'Kunt u met hypnose er iets aan doen'?
Om geen hooggespannen verwachtingen te creëren die op een grote teleurstelling moesten uitlopen (zo van: 'Ik haal uw kanker wel even weg) legde ik haar uit dat met behulp van hypnose pijn en andere nare lichamelijke gevoelens gereduceerd of uitgeschakeld kunnen worden.
Tevens vertelde ik haar dat het mogelijk was om door middel van hypnose een positieve mentale instelling te verkrijgen.
Dit laatste kan men bereiken door angstige en negatieve gedachten en gevoelens weg te laten vloeien en er rustiger en positieve gedachten en gevoelens voor in de plaats te laten komen.
Deze laatste worden bijvoorbeeld door een hypnotische regressie (het teruggaan in de tijd) opgezocht en herbeleefd en naar het hier en nu meegenomen.
De cliënte luisterde maar met een half oor naar deze uiteenzetting en kwam onmiddellijk met de vraag: 'Kunt u iets aan de kanker zelf doen?'
Met de nodige voorzichtigheid legde ik haar uit dat er een bepaalde behandeling was, De Simonton therapie geheten, die beoogt het immuniteitssysteem te verbeteren door middel van beeldsuggesties en ­ ontspanningsoefeningen.
Deze kunnen in de hypnotische staat extra versterkt functioneren.
Wij besloten om tien hypnose­sessies te houden en dan het resultaat te bekijken.

Behandelingsplan


Het behandelingsplan dat wij opstelden zag er als volgt uit:

Elke hypnose­sessie zou uit de volgende zes onderdelen bestaan

Een: Woorden beeldsuggesties voor het laten ontstaan.
Cliënte zou een toename van witte bloedlichamen visualiseren en zichzelf woordsuggesties geven.
Twee witte bloedlichamen worden er vier, vier worden er acht, acht worden er zestien, etc.

Twee: De cliënte vond de visualisatie van Simonton waarin de kanker als een walvis
wordt voorgesteld waar omheen grote groepen witte haaien zwemmen, die de witte bloedlichaampjes vertegenwoordigenen en die de walvis aanvallen en wegvreten te eng.
Ze stelde voor dat ze een visualisatie zou maken waarin ze langs de zee liep, waaruit grote golven witte bloedlichamen over haar zouden spoelen en in haar lichaam zouden trekken om hun helende werking te kunnen doen.
Ik zou dit proces met woordsuggesties versterken.

Drie: Nadat de witte bloedlichamen hun werk gedaan hadden zou haar onbewuste de bloedtoevoer naar de kanker blokkeren zodat de tumoren niet meer gevoed konden worden en zouden af sterven.

Vier: Daar cliënte vertrouwd was met de ideeën van Sheldrake en zijn hypothetische morfogenetische velden (velden die mede vorm van en structuur in ons lichaam bepalen) zou ik suggesties geven dat haar gezonde morfogenetische velden extra greep op haar lichaam zouden krijgen, teneinde gezonde structuren te laten ontstaan.

Vijf: Regressies naar gebeurtenissen in haar leven waarbij ze zich op haar gemak, veilig, sterk en zelfverzekerd had gevoeld en deze instelling meenemen naar het hier en nu.

Zes: Het stellen van doelen die ze in de komende drie maanden absoluut zou willen verwezenlijken en doelen die ze in de komende twaalf maanden zou willen bereiken.

Deze doelen moesten in hypnose zo volledig mogelijk ervaren worden.
Dus met beelden, geluiden, lichamelijke gevoelens, reuk, smaak, gedachten en emoties.
Cliënte zou vervolgens 's ochtends, 's middags en 's avonds door middel van zelf hypnose de onderdelen een, twee en drie versterken.
Ik sprak met cliënte af dat we tien hypnose­sessie zouden houden.
Een van de redenen hiervoor is dat men pas tijdens de derde of vierde hypnose de optimale hypnotische diepte of intensiteit bereikt.
Na deze sessies zou cliënte zich weer opnieuw in het ziekenhuis laten onderzoeken.

Behandelingsduur

De eerste drie weken vonden er twee sessies per week plaats.
Daarna wekelijks een sessie.
Tijdens de eerste sessie leerde ik cliënte zelf hypnose en dit paste ze trouw elke dag drie keer toe.
Aan het einde van de behandeling zou ik een korte vakantie nemen, waardoor ik niet onmiddellijk de uitslag van het onderzoek in het ziekenhuis zou kunnen vernemen.
Cliënte zou mij een brief sturen naar mijn huisadres zodat ik bij thuiskomst op de hoogte zou zijn.
Terug van vakantie maakte ik enigszins gespannen de brief open en las onder andere de volgende regels:
'Eerst werden er weer röntgenfoto's gemaakt en toen ik bij de internist kwam en hij de foto's
had bekeken zei hij enigszins verbaasd: 'Er is bijna niets meer te zien'.
Ik zei heel blij: er is dus een wonder gebeurd'.
Bij onze volgende ontmoeting sprak ik met cliënte af dat ze de zelf hypnose elke dag moest gaan toepassen.
Ze doet dit al vele jaren trouw en consequent en is tot op heden nog steeds vrij van kanker .

Verklaring

De laatste jaren komen er uit wetenschappelijke experimenten steeds meer aanwijzingen dat de geest een remmend of helend effect kan hebben op kanker.

Het Helen

Dowling Instituut in Rotterdam houdt zich hiermee bezig en legt dossiers aan over technieken en resultaten.
Aan de Universiteit van Utrecht is prof. dr. R.E. Ballieux verbonden als hoogleraar in de psycho­immuno­ fysiologie.
Hij onderzoekt de wederzijdse communicatie tussen psyche en immuunsysteem en het effect hiervan op de fysiologie.
Onlangs werd er een BBC­docurnentaire vertoond in het programma Noorderlicht van de VPRO.
Hierin werd aangetoond dat stress en het spanningshormoon ACTH de werking van het immuunsysteem verzwakte.
Interessanter echter waren de onderzoeksresultaten van Walker en Erernin, verbonden aan het Aberdeen Royal Infirmary,
die konden bewijzen dat kankerpatiënten die ontspanningstechnieken toepasten en die hun voorstellings vermogen gebruikten om de kanker te bestrijden langer bleven leven.
Deze groep had meer witte bloedlichamen in hun bloed, die kankercellen opsporen en vernietigen.
Men waagde zich niet aan de conclusie dat de geest kanker kon genezen, er moest nog veel vervolgonderzoek plaats vinden.
Mijn eigen mening is dat nu vaststaat dat conditioneringen, gedachten en gevoelens, ontspannings­ en voorstellingstechnieken en hypnose invloed uitoefenen op het autonome zenuwstelsel, het immuunsysteem en het hormonaal systeem.
Deze drie systemen kunnen ingezet worden in de strijd tegen ziektes.
Het zal mij niet verbazen als er in de toekomst aangetoond wordt, dat de geest van de mens, naast de beïnvloeding van de drie bovengenoemde systemen ook nog een geheel eigen invloed op en in het lichaam uitoefent.
Bepaalde succesvolle psychokinetische experimenten ondersteunen mijn verwachting.
Ik hoop dat al deze beïnvloedingen ten bate van de zieke mens aangewend kunnen en zullen worden.
De menselijke geest, zeker in de hypnotische staat, kan opmerkelijke processen teweeg brengen.

Home