.

Afvallen met hypnose  

 

Steeds meer mensen zijn te zwaar. En dat terwijl het een aandoening is waar je niet te lichtzinnig over moet denken. Overgewicht brengt allerlei gezondheidsrisico's met zich mee, zoals suikerziekte en hartkwalen. Voorkom deze ellende door gezond en gematigd te eten.

Een groot probleem is dat we steeds minder bewegen, maar onze magen wel blijven vullen met veel en energierijk eten. Jaarlijks eten we met elkaar naar schatting 532 miljoen kilogram aan snacks en zoetigheid. Dat is bijna 33 kilogram per hoofd van de bevolking.

4 Hypnose Sessies

Deze 4 hypnose sessies zetten u en uw systeem aan het werk om af te vallen!
Noodzakelijk hiervoor is dat u zich wilt overgeven aan de hypnose en een goede motivatie heeft.
De eerste sessie duur het langst, 1,5 uur.  
Hierin zit het voorgesprek, de hypnotiseerbaarheidstest en de eerste hypnose sessie.
De tweede, derde en vierde sessie duren elk ongeveer 1 uur. Tussen de sessies onderling zit telkens een week.
De eerste resultaten worden merkbaar in week 2 of 3, hoewel dat bij sommige cliënten al na de eerste sessie merkbaar wordt.

 

embryo.jpg

.

.

.

Bevallen met hypnose  

 

Bevallen zonder pijn lijkt de meeste vrouwen een heerlijk, maar onmogelijk vooruitzicht. Dit kan natuurlijk bereikt worden met behulp van een ruggenprik of met pijnstillers, maar dat kan de baby schaden. Maar wat nou als je als de dood bent voor naalden of het gewoon erg graag zonder medische middelen wil doen? Dan is bevallen onder hypnose misschien een optie.

Zelfhypnose

Door training van zelfhypnose, onder professionele begeleiding, leren vrouwen om de pijn zo goed mogelijk te verdragen. Hierdoor zijn ze minder bang voor de pijn waardoor ze meer ontspannen zijn. Zodra ze de vaardigheden onder de knie hebben, kunnen de aanstaande moeders zichzelf onder hypnose brengen als de bevalling begint. Op die manier maakt de vrouw de bevalling bewust mee, maar zonder stress of pijn.
Vrouwen onder hypnose hebben ook minder begeleiding nodig.

Het ongeboren kind

Het ongeboren kind zal door de rust en ontspanning van lichaam en geest bij de moeder, gunstig beïnvloed worden. Het zal beter groeien en ook na de geboorte een rustiger kind zijn.
Met behulp van hypnose wordt ook de band tussen moeder en kind al in een vroeg stadium versterkt. Door deze band doen moeder en kind de bevalling als het ware samen.
Hypnose zal helpen om de bevalling meer gecontroleerd, kalm en gemakkelijker te laten verlopen.
Gebleken is dat de opgebouwde band ook na de geboorte voort duurt en postnatale depressies worden sterk verminderd.

embryo.jpg

De training

Meestal wordt  tussen de 20 en 24 weken zwangerschap begonnen met de training. Met een frequentie van ongeveer elke 3 á 4 weken en door lopend tot ongeveer de 36ste á 37ste week.
Zo kan de aanstaande moeder in tussenliggende tijd rustig thuis oefenen en vertrouwd raken met de hypnose-oefeningen.